Festivalen Friluftsliv for alle
Arrangeres i Vestre Toten første helg i september hvert år

Nyheter

Seminar: Friluftsliv-en selvfølge i framtiden?
Friluftslivets verdier og utfordringer i lys av klimaendringer og tap av natur. 
Påmelding til post@friluftslivforalle.no 

Stem frem din favoritt til årets ildsjel!
Avstemningsperiode er søndag 20.8. kl. 09.00. - onsdag 30.8. kl. 24.00.
Det er gratis å stemme og du stemmer hvor mange ganger du vil.

Send SMS til 2105 med:
Kodeord 1, 2 eller 3.
Ildsjel 1 er: Evenes Turlag
Ildsjel 2 er: Kåre Haug

Ildsjel 3 er: Brith Sørensen

Vinneren offentliggjøres under prisutdelingen på Friluftsmuseet Stenberg søndag 3. september.

"Skogens magi" Huldrelokk og felefabler, Konsert med felespiller/sanger Tuva Syvertsen og forteller/musiker Trygve Ramnefjell. 

Aktivitetsdag  I ÅR MED 75 METER LANG TAUBANE OG BUESKYTING

Friluftslivsprisen 2017 til Tursøstrene!
Søstrene Stine og Hege Schultz Heireng får prisen for å inspirere til hverdagseventyr i eget nærmiljø, og for sin jobb for lavterskel-friluftsliv. Søstrene Hege og Stine Schultz Heireng har inspirert mange til å oppdage hvilke friluftslivsmuligheter som finnes bak deres eget hus. De har også bevist at man kan ha store opplevelser i naturen, uten å måtte dra langt, planlegge lenge, eller ha mye og nytt utstyr. 
Les mer om "Tursøstrene" her
Foto: Johnny Vaet Nordskog / Norsk Friluftsliv

Disse tre kjemper om friluftslivets Ildsjelpris 2017
Finalistene til å vinne årets ildsjelpris er Evenes Turlag, Kåre Haug fra Skiforeningen og Brith Sørensen fra Torsken Turgruppe.
- "For oss er det veldig viktig å ha ildsjeler som gløder for friluftslivet. Så denne prisen er vår måte å gi en takk til ildsjelene, og viser hvor viktig deres bidrag er både for friluftslivets egenverdi, men også for folkehelsen,"sier juryleder Dag Kaas.
Vinneren kåres gjennom en SMS avstemning fra 20.8. Prisen deles ut under festivalen Friluftsliv for alle på Stenberg på Toten 3. september. 
Les om finalistene her


Fra 2016:
Vinnere av Den norske Friluftslivsprisen 2016:
Hederspris: Norges Røde Kors
Ildsjelpris: Ann Marit Rakstang Vikan.

-Ny Stortingsmelding om friluftsliv:

Friluftsliv-natur som kilde til helse og livskvalitet.
(utdrag fra St.meld. 18 (2015-16)  
7.4 Friluftsliv for alle

Et annet arrangement som skaper oppmerksomhet om friluftsliv er den årlige utdelingen av Den norske friluftslivsprisen, som omfatter en hederspris og en ildsjelpris. Hedersprisen ble første gang utdelt i 1995, og har hvert år gått til markante personligheter innenfor friluftsliv i Norge. Prisen utdeles i forbindelse med det årlige arrangementet «Friluftsliv for alle». Den norske friluftslivsprisen er en nasjonal pris og den mest markante og mest høythengende prisen innen norsk friluftsliv. Utdelingen får normalt betydelig oppmerksomhet, både nasjonalt og regionalt. Regjeringen anser prisen som et viktig bidrag i målsetningen om å opprettholde og øke oppmerksomheten om friluftsliv. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/PROGRAM 2017

2017
1.-3. september: festivalhelg med fagseminar, Nattinaturen, friluftslivsaktiviteter, konserter og prisutdeling.
2.-10. september: AKTIVITETSPROGRAM

Friluftslivets uke 2017

Bli med!
Invitasjon til organisasjoner, foreninger, lag, råd, kommuner, fylker, politikere og hele Norges befolkning til Friluftslivets uke 2.-10.sept 2017
http://www.norskfriluftsliv.no/bli-med-pa-friluftslivet-uke-2017/

Festivalen 2016