FESTIVALEN
SEMINARET

Seminar

08.45 Registering
09.15 Åpning. Jorun Vang, NRK
09.30 Naturnærvær: En dybdeøkologisk tilnærming til friluftslivet- Per Ingvar Haukeland
10.20 Troen - en styrke eller hinder for miljøengasjementet? - Lasse Heimdal
11.10 Naturgrunnlaget – verdi, utvikling og muligheter - Christian Steel – Sabima
11.45 Framtidens friluftsliv sett i forhold til endring av klima - Inger Hanssen-Bauer – Norsk Klimasenter 
12.15 Lunsj
13.00 Friluftsliv som metode til naturkjennskap og miljøengasjement - Robin Dale Oen
13.50 "Fuck fossils" - filmvisning med innledning av Thomas Cottis. Kaffepause - 10 min
14.20 Framtidsverksted. Friluftslivets verider og utfordringer i lys av klimaendringer og tap av natur. Samtale om utfordringer og muligheter.
          Deltakere: Johanne Grue Reiten, DNT Ung, Ingvild Kessel, Oppland MDG,
          Rigmor Aasrud, Oppland AP og elever fra videregående skole.
          Dialogen ledes av Trond Berg, NRK.

15.10 Avslutning

Foredragsholdere:
Årets seminar under festivalen "Friluftsliv for alle" er det syvende i rekka. I år tar vi for oss friluftslivets framtid, hvor det vil møte ulike utfordringer, og vi har invitert foredragsholdere som belyser dette med ulike utgangspunkt fra flere fagfelt.

Per Ingvar Haukeland, doktorgrad fra universitetet i California i Berkeley, samarbeidet med filosofen Arne Næss i en årrekke, førsteamanuensis i Friluftsliv ved Høgskolen i Sørøst Norge, forsker 1 ved Telemarksforskning.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, utdannet teolog fra Menighetsfakultetet, Master of Management fra BI. Har arbeidet som leder av reklamebyrå, informasjonsrådgiverfirma, lederverv i Uniteam-gruppen, informasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet og sjømannsprest i USA.

Inger Hanssen-Bauer, leder av Norsk klimaservicesenter, doktorgrad i meteorologi, professor i klima, forskerbakgrunn fra grenselagsmeteorologi, historisk klimautvikling i Norge og Arktis og nedskalering av klimaprojeksjoner.

Christian Steel, biolog og generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima, som jobber med å stanse tapet av naturmangfold. Steel er også ivrig hobbyornitolog og -entomolog.

Thomas Cottis, sivilagronom fra NLH – nå NMBU. Forfatter av rapporten En framtid du ikke vil ha. Initiativtaker for filmog kunnskapsprosjektet Fuck Fossils. Fylkesleder i Naturvernforbundet i Hedmark, Høyskolelektor ved Høgskolen i Innlandet.

Robin Dale Oen, startet opp The Dale Oen Experience. Å la ungdom få mestringsfølelse gjennom friluftsaktiviteter, mener han er en nøkkel for at man skal kunne bli den man vil være. Det er gjennom opplevelser og utfordringer at mennesket formes.
Foto: Adalheidur Oldeide/NRK

Jorun Vang, NRK
Konferansier

Trond Berg, NRK
Leder dialogen Framtidsverksted

Friluftsliv - En selvfølge i framtiden

Påmelding: post@friluftslivforalle.no