Prisvinner 2016

Hedersprisen

Norges Røde Kors

Det er mange som får oppleve gleden i friluftsliv gjennom denne organisasjonen. De jobber bredt for å gi både aktivitetstilbud og trygghet i friluftsliv til befolkningen. Jeg vil også særlig trekke frem de flotte tilbudene Norges Røde Kors har for integrering av innvandrere i vårt samfunn. Organisasjonen bruker friluftsliv aktivt i dette viktige arbeidet, sa statsministeren.
Statsminister Erna Solbergs tale ved overrekkelsen av Friluftslivets Hederspris kan du lese her:
http://www.norskfriluftsliv.no/rode-kors-fikk-hedersprisen/

Prisvinner 2015

Norges Speiderforbund og KFUK-KFUM speiderne

Speiderbevegelsen er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser. Speidernes formål er å utvikle medlemmene til å bli selvstendige og ansvarsbeviste mennesker.

Prisvinner 2014

Øystein Dahle

En av Norges aller fremste forkjempere og talspersoner for friluftslivet og ikke minst for et bærekraftig og sunt friluftsliv.

Prisvinnere 1995 - 2013
1995: Ragnar Frislid
¨2017: Hedersprisen
1996: Claus Helberg
1997: Olaf og Normann Heitkøtter
1998: Jon Østeng Hov
1999: Charlotte og Eiliv Sulheim
2017: Hedersprisen
2000: HM Dronning Sonja
2001: Den norske Turistforening
2002: Arnulf Møllerstad
2003: Foreningen Øx
2004: Thorbjørn Berntsen
2005: Hans Christian Alsvik
2006: Kari Bay Haugen
2007: Leif Ryvarden og Per Roger Lauritzen
2008: Lars Monsen
2009: Nils Faarlund
2010: Norges jeger -og fiskeforbund
2011: Nasjonalt Pilegrimssenter
2012: Olav Thon
2013: Arne Nævra