Den norske Friluftslivsprisen gis av:
Norsk Friluftsliv
Festivalen Friluftsliv for alle

Hedersprisen
Friluftslivsprisen

Ildsjelprisen

Statutter

Jury






Foto: Ørjan Apeland

Prisvinner 2016

Hedersprisen

Norges Røde Kors

Det er mange som får oppleve gleden i friluftsliv gjennom denne organisasjonen. De jobber bredt for å gi både aktivitetstilbud og trygghet i friluftsliv til befolkningen. Jeg vil også særlig trekke frem de flotte tilbudene Norges Røde Kors har for integrering av innvandrere i vårt samfunn. Organisasjonen bruker friluftsliv aktivt i dette viktige arbeidet, sa statsministeren.
Statsminister Erna Solbergs tale ved overrekkelsen av Friluftslivets Hederspris kan du lese her:
http://www.norskfriluftsliv.no/rode-kors-fikk-hedersprisen/

Friluftslivets Hederspris 2017

Hedersprisen

Friluftslivets Hederspris 2017
Den mest høythengende prisen innen norsk friluftsliv, friluftslivsinteresserte har sendt inn forslag til verdige kandidater og juryen for Den norske Friluftslivsprisen har valgt ut en vinner.
Hvem som er vinneren vil bli offentliggjort 1. juni.
Prisutdelingen foregår under festivalen første helg i september.

 

Prisvinner 2015

Norges Speiderforbund og KFUK-KFUM speiderne

Speiderbevegelsen er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser. Speidernes formål er å utvikle medlemmene til å bli selvstendige og ansvarsbeviste mennesker.

Prisvinnere 1995 - 2014
1995: Ragnar Frislid
1996: Claus Helberg
1997: Olaf og Normann Heitkøtter
1998: Jon Østeng Hov
1999: Charlotte og Eiliv Sulheim
2000: HM Dronning Sonja
2001: Den norske Turistforening
2002: Arnulf Møllerstad
2003: Foreningen Øx
2004: Thorbjørn Berntsen
2005: Hans Christian Alsvik
2006: Kari Bay Haugen
2007: Leif Ryvarden og Per Roger Lauritzen
2008: Lars Monsen
2009: Nils Faarlund
2010: Norges jeger -og fiskeforbund
2011: Nasjonalt Pilegrimssenter
2012: Olav Thon
2013: Arne Nævra
2014: Øystein Dahle