Hedersprisen

Går til personer som oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men som utmerker seg spesielt ut over dette – f.eks. ved mangeårig og dedikert innsats og et arbeid som har satt tydelig spor etter seg.

«Friluftslivsprisen» og «Ildsjelprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år. Hedersprisen deles ut når juryen har kandidater som typisk kvalifiserer for denne. Den kan tildeles i stedet for «Friluftslivsprisen» eller i tillegg til denne.

Tidligere vinnere av Hedersprisen:
2016: Norges Røde Kors
2015: Norges Speiderforbund          
          KFUK-KFUM speiderne
2014: Øystein Dahle
2013: Arne Nævra