Stem frem din favoritt til årets Ildsjelpris!

Årets Ildsjel

Norsk Friluftsliv og «Friluftsliv for alle» har delt ut ildsjelprisen hvert år siden 2013. Denne prisen og er en heder til de lokale hverdagsheltene som gjør en uegennyttig og viktig innsats for friluftslivet. 

Verdige kandidater

Ildsjelprisen hedrer kandidater, en person eller også et lag eller forening som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.

Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig og naturvennlig friluftsliv. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.

Årets Ildsjel kåres gjennom en SMS-avstemning, og vinneren får en pengepremie som skal brukes til et friluftslivsformål i lokalsamfunnet.

Hvem mener du burde blir Årets Ildsjel for 2018? Send inn dine kandidater innen 15. mars!

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær:
Arne D. Danielsen, arnedd@online.no – Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik –Telefon: 90 15 42 14

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

  • Navn, fødselsår, yrke, adresse og telefon / eller foreningens navn og kontaktdata.
  • Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene