Hilde Ødemark

Hilde Ødemark

søndag, 18 februar 2018 16:35

Kandidater til Ildsjelprisen

søndag, 18 februar 2018 13:56

Prisvinner 2017

Tidenes yngste vinnere av Den Norske Friluftslivsprisen
De er de yngste som er blitt hedret med prestisjetunge Den Norske Friluftslivsprisen, søstrene Hege (33) og Stine Schultz Heireng (35), kanskje bedre kjent som Tursøstrene. Prisen ble overrakt på søndag av stortingspresident Olemic Thommessen. Det skjedde tradisjonen tro på friluftsmuseet Stenberg gård på Vestre Toten i Oppland, i forbindelse med festivalen Friluftsliv for Alle.

Stortingspresidenten fremhevet at de to lykkes med å inspirere folk til et aktivt lavterskel-friluftsliv.
Det er en stor glede å overrekke prisen til tursøstrene. Gjennom sosiale medier blir de fulgt av tusenvis, både unge og voksne. De formidler at friluftsliv passer for alle. At alder og fysikk ikke spiller noen rolle. At alle ved å tilbringe mer tid i naturen vil finne overskudd og glede. Middag rundt et bål, overnatting i en hengekøye, vandring under en stjernehimmel. Eller bare å sitte ned i et skogholt å lytte til naturen. Hege og Stine Schultz Heireng viser oss at friluftsliv kan være for alle, sa stortingspresidenten.

søndag, 18 februar 2018 13:19

Friluftslivsprisen/Hedersprisen

Den Norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. 

Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. «Hedersprisen» kan tildeles i stedet for «Friluftslivsprisen» eller i tillegg til denne.

søndag, 18 februar 2018 12:08

2018: "Flåtemagi" på Stenberg

Med Frida Ånnevik og Haldor Røyne

Frida Ånnevik og Haldor Røyne på en flåte i et idyllisk tjern omgitt av publikum og brennende bål er rammen for årets konsert under festivalen Friluftsliv for alle. Dama med fløyelsstemmen varter opp med sine beste låter og publikum kan forvente litt av ei gullrekke denne fredagskvelden. Med Røynes lekre gitarspill attåt, er det duket for en festaften. Røyne bidrar også med lekne toner hentet fra albumet «Slåtter etter bestefar» som han ga ut i 2017.

Tidspunkt: Fredag 31.aug kl.21

Sted: Friluftsmuseet Stenberg, Sillongenvegen 230, 2846 BØVERBRU

lørdag, 17 februar 2018 10:17

Ildsjelprisen

Ildsjelprisen 2018,- Folkets pris til hverdagsheltene

Ildsjelprisen ble etablert i 2013 og er en heder til de lokale hverdagsheltene som gjør en uegennyttig og viktig innsats for friluftslivet. Ildsjelprisen er en av tre priser i Den Norske Friluftslivsprisen.  

Verdige kandidater

Ildsjelprisen hedrer kandidater, en person eller også et lag eller forening som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.

Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig og naturvennlig friluftsliv. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.

En jury bestående av kjente og profilerte personer fra norsk samfunnsliv og framtredende representanter for friluftslivet, velger ut tre finalister. Disse blir invitert til festivalen ‘Friluftsliv for alle’ 31. august - 2. september på Stenberg på Vestre Toten. Det kåres en vinner – «Årets Ildsjel». Alle mottar en pengepremie, samt et diplom. Prisvinner og finalistene plikter å bruke prispengene til et friluftslivsformål i lokalsamfunnet. Det skal redegjøres for bruk av pengene innen ett år, senest innen neste pristildeling.

Send inn forslag på din kandidat!

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

-Navn, fødselsår, yrke, adresse og telefon / eller foreningens navn og kontaktdata.
-Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene: http://www.friluftslivforalle.no/friluftslivsprisen/hedersprisen/item/42-statutter)

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen tirsdag 15. mars: 

Arne D. Danielsen, arnedd@online.no – Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik –Telefon: 90 15 42 14

Den norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. Prisen tildeles av organisasjonen Norsk Friluftsliv og ‘Friluftsliv for alle.’

«Friluftslivsprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år. Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. «Hedersprisen» kan tildeles i stedet for «Friluftlivsprisen» eller i tillegg til denne.

Juryen består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, avd.dir. i Miljødirektoratet, Berit Lein, stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Ingjerd Schou og Arne Nævra, (naturfotograf), samt programskaper i NRK/TV Trond Berg og Kjell Haugen som representant for ‘Friluftsliv for alle’.

Verdige kandidater
Noen har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt friluftsliv – i pakt med firluftlivets gode verdier. De har gått foran som tilretteleggere, veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder. Dette gir bredere forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmuntrer til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangsmennesker og også organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivsprisen.

Forslag må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:
 • Navn og fødselsår. (alternativt organisasjonens navn)
 • Yrke
 • Adresse og telefon
 • Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene (se link: http://www.friluftslivforalle.no/om-oss/item/42-statutter)
 • Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen torsdag 15. mars:    

Arne D. Danielsen, Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik arnedd@online.no 90 15 42 14

Invitasjon til å foreslå kandidater 2018

Den Norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. Prisen tildeles av organisasjonen Norsk Friluftsliv og ‘Friluftsliv for alle"
«Friluftslivsprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år. Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. «Hedersprisen» kan tildeles i stedet for «Friluftlivsprisen» eller i tillegg til denne.

Juryen består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, avd.dir. i Miljødirektoratet, Berit Lein, stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Ingjerd Schou og Arne Nævra, (naturfotograf), samt programskaper i NRK/TV Trond Berg og Kjell Haugen som representant for ‘Friluftsliv for alle’.

Verdige kandidater
Noen har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt friluftsliv – i pakt med firluftlivets gode verdier. De har gått foran som tilretteleggere, veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder. Dette gir bredere forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmuntrer til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangsmennesker og også organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivsprisen.


Forslag må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen torsdag 15. mars:    

Prisen overrekkes under festivalen ‘Friluftslivs for alle’ www.friluftslivforalle.no på Stenberg friluftsmuseum i Vestre Toten søndag 2. september. Vinneren med ledsager eller representant(er) for vinneren (dersom prisvinner er en organisasjon) inviteres til festivalen med gratis opphold fra fredag til søndag. Oslo, 1. februar 2018 

 • Dag Kaas, juryleder
 •  
 •  
 •  
 • Det foretas én tildeling pr. år til én prisvinner – eller til flere som da eventuelt deler prisen for innsats innenfor samme virkeområde. Det kan være flere kvalifiserte kandidater. Dersom velbegrunnede forslag ikke når opp det ene året, oppfordrer vi gjerne til at kandidaten foreslås igjen senere. Forslaget må da sendes inn på nytt og eventuelt med nye / ytterligere opplysninger om kandidaten.
 • Arne D. Danielsen, Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik – arnedd@online.no. Telefon: 90 15 42 14
 •  
torsdag, 30 november 2017 16:28

Vinner Ildsjelprisen

Årets ildsjel satte ny stemmerekord

Jeg blir helt tørr i munnen. Jeg hadde jo ikke trodd jeg skulle vinne. Nå blir det bålhytte på Torskenskaret!, sa en overrasket og glad Brith Sørensen (73). Hun ble i helgen utropt som vinner av Friluftslivets Ildsjelpris 2017, stemt fram med tusenvis av stemmer
Det var selveste stortingspresident Olemic Thommessen som åpnet konvolutten og utropte henne som vinner under festivalen Friluftsliv for Alle på Vestre Toten i Oppland.

Brith Sørensen omtales som primus motor for Torsken Turgruppe. Hun skal være kjent som kommunens friluftlivsressurs og folkehelsekoordinator – på frivillig basis. Og som hun sa på forhånd, prispengene skal gå til et formål alle skal benytte seg av. Turlagets aktiviteter skjer under åpen himmel. Men av og til kan det være greit å kunne trekke under tak og rundt et bål. Også barnehager og skolebarn kan få glede av denne hytta.

Brith Sørensen sa på forhånd at hun av ydmyk og glad på vegne av Torsken Turgruppe for å bli nominert. Hun har brukt vinteren og våren til søknader, loddsalg og arrangement for å få bygget bålhus med toalett.

Med tilskudd fra fylkeskommunen, lokale bedrifter og foreninger, fiskere, loddsalg og prispenger kan vi gå i gang med bygginga i høst, forteller Sørensen.
Tre var av en jury plukket ut blant hundrevis av innsendte forslag. I tillegg til Brith Sørensen var det denne gangen Evenes turlag og Kåre Haug i Skiforeningen som var nominert. Juryformann Dag Kaas understreket at det har vært publikum der ute som har stemt fram vinneren via sms-avstemming, og han kunne fortelle Brith Sørensen at aldri har det kommet inn så mange stemmer til Årets ildsjel som i år. 25.000 er rekord. Så du må ha mange venner, sa Kaas i sin gratulasjon til prisvinneren.

torsdag, 30 november 2017 16:22

Om prisvinner 2017

Tekst og foto: Per Hovland

Stortingspresidenten fremhevet at de to lykkes med å inspirere folk til et aktivt lavterskel-friluftsliv. Det er en stor glede å overrekke prisen til tursøstrene. Gjennom sosiale medier blir de fulgt av tusenvis, både unge og voksne. De formidler at friluftsliv passer for alle. At alder og fysikk ikke spiller noen rolle. At alle ved å tilbringe mer tid i naturen vil finne overskudd og glede. Middag rundt et bål, overnatting i en hengekøye, vandring under en stjernehimmel. Eller bare å sitte ned i et skogholt å lytte til naturen. Hege og Stine Schultz Heireng viser oss at friluftsliv kan være for alle, sa stortingspresidenten.

Tar naturen inn i hverdagen  Hege og Stines evne til å formidle smittende glede over det nære friluftslivet, er selvsagt noe juryen har lagt vekt på i sin begrunnelse for årets tildeling. Tursøstrene legger vekt på det oppnåelige hverdagsfriluftslivet, som kan kombineres med både jobb og familie. Et liv der opphold og tilstedeværelse i naturen er viktigere enn prestasjoner, adrenalinrush og utstyrsjag. Du må gjerne ha boden funn av utstyr. Men du trenger ikke. Gledene av opphold i naturen kan være den samme uansett, sa yngste tursøster Hege i sin takketale.  Lån litt utstyr, kjøp gjerne brukt. Man trenger ikke gå langt, er tursøstrenes erfaring. Etter at storesøster fikk barn bestemte de seg i 2016 for å gjennomføre 52 overnattingsturer i løpet av året. Mange ganger ble det bare ei natt i hengekøye i skogholtet bak huset. De to er etter dette blitt veldig glad det de kaller «nærmarkslivet», til forskjell fra villmarkslivet. Søstrene er usikre på om det er de selv som har funnet opp begrepet.

Fra hengekøye og rett på jobb
Så vi går gjerne på jobb med roser i kinnene etter en natt under stjernehimmelen, sier Stine. Begge sier de sover best ute og at friluftslivet gir dem overskudd i hverdagen. Etter hedersmiddag på Stenberg lørdag kveld overnattet søstrene selvsagt ute i sine hengekøyer, sammen med flere titalls andre. Det var jo natt-i-naturen-natta over hele landet, må vite…
Tursøstrene sier de opplever det er en stor ære å få prisen. Selvsagt, når vi ser hvem som har fått den tidligere. Det fleste av våre forgjengere har brukt hele sine liv på dette, mens vi bare er midt i våre friluftsliv. Vi blir vist en stor tillit ved å få denne prisen. Dette er kjempestort for oss, sier Stine.

Vil være ambassadører Tursøstrene lover å være engasjerte stemmer og gode ambassadører for norsk friluftsliv i framtiden. De jobber med en ny bok i tillegg til sin blogg og andre prosjekter. Og selvsagt, de drar ofte på tur. Helst en gang i måneden for å få med seg alle sesongene og skiftene i naturen.  Og akkurat nå har de nyhedrede tursøstrene én ting å si til det norske folk: Værprognosene for siste del av september fantastiske. Høsten er uansett fantastisk. Vær ute! Akkurat nå kan du oppleve naturen i endring. Nyt de klare fargene. Finn sopp, spis bær. Overnatter du ute om høsten skjer soloppgang og solnedgang på tidspunkter du faktisk er våken og kan nyte det. Gjør det enkelt, men gjør det!

torsdag, 13 juli 2017 16:13

Prisvinner 2017

Prisen mottas av vinneren under festivalens aktivitetsdag på Friluftsmuseet Stenberg søndag 3. september.
Side 1 av 6