Friluftslivsprisen 2017

Friluftslivsprisen 2017
Den mest høythengende prisen innen norsk friluftsliv, friluftslivsinteresserte har sendt inn forslag til verdige kandidater og juryen for Den norske Friluftslivsprisen har valgt ut en vinner.
Prisutdelingen foregår under festivalen første helg i september.

 


Den norske Friluftlivsprisen har siden 1995 primært vært en heder til de mest markante aktørene innen norsk friluftsliv. I 2013 ble det besluttet å markere dette tydeligere ved å etablere en egen kategori; Den norske friluftslivsprisens hederspris. De fleste av vinnerne av Friluftslivsprisen fra 1995 til 2012 oppfyller således i hht til dagens statutter kriteriene for Hedersprisen og er slik også «Hedersprisvinnere.

«Friluftslivsprisen» tildeles kandidater som har utmerket seg med en innstas av nasjonal betydning for friluftslivet
«Hedersprisen» går til personer som oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men som utmerker seg spesielt ut over dette – f.eks. ved mangeårig og dedikert innsats og et arbeid som har satt tydelig spor etter seg.
«Ildsjelprisen» hedrer kandidater som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også i hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.
«Friluftslivsprisen» og «Ildsjelprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år. Hedersprisen deles ut når juryen har kandidater som typisk kvalifiserer for denne. Den kan tildeles i stedet for «Friluftslivsprisen» eller i tillegg til denne.
 
Det er  Norsk Friluftsliv og Festivalen Friluftsliv for alle som står bak prisen.