Friluftslivsprisen

Friluftslivsprisen (5)

"Friluftslivsprisen" tildeles kandidater som har utmerket seg med en innstas av nasjonal betydning for friluftslivet
tirsdag, 13 mars 2018 19:56

Friluftslivsprisen.

Skrevet av
Friluftsliv er en sterk og viktig del av norsk tradisjon og identitet. Det ligger i folkesjelen. Det er slik vi er – en stor del av befolkningen. Friluftsliv er opplevelser, fellesskap og fysisk aktivitet. Det er en tradisjonsbærer, og så er det helsefremmende – mentalt og fysisk.
De flotte opplevelsene og de ofte vàre og fine stemningene i naturen inspirerer til refleksjon. Mange har skrevet om og formidlet sine tanker. Jon Østeng Hov, vinner av friluftslivsprisen (1998), har bl.a. skrevet «Skal hilse fra fjellet». Videre sier Dag O. Hessen at «Alle barn bør i de minste få sove ut ei natt under storslått stjernehimmel. Det er vår plikt», mens Gunnar Breivik slår fast at «Å drive friluftsliv er å være hjemme. Opprinnelig hører vi hjemme i natur.»
----------
Den norske friluftslivsprisen ble etablert i 1995. «Friluftslivsprisen» tildeles kandidater som har utmerket seg med en innstas av nasjonal betydning for friluftslivet. Dette er den høyeste utmerkelsen innen norsk friluftsliv. Hvert år er kjente og profilerte friluftslivsaktører blitt hedret. Se statuttene. 
I 2013 ble Friluftslivsprisens hederspris etablert. «Hedersprisen» går til personer som oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men som utmerker seg spesielt ut over dette – f.eks. ved mangeårig og dedikert innsats og et arbeid som har satt tydelig spor etter seg. De fleste av de som har mottatt «Friluftslivsprisen» i perioden 1995 t.o.m. 2012 oppfyller kriteriene for hedersprisen.
Samme år, i 2013, ble også Friluftslivsprisens ildsjelpris etablert. «Ildsjelprisen» hedrer kandidater som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.
«Friluftslivsprisen» og «Ildsjelprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år under festivalen «Friluftsliv for alle» på Stenberg på Vestre Toten. «Hedersprisen» deles ut når juryen har kandidater som typisk kvalifiserer for denne, enten i tillegg til eller i stedet for «Friluftslivsprisen». 
søndag, 18 februar 2018 13:19

Friluftslivsprisen/Hedersprisen

Skrevet av

Den Norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. 

Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. «Hedersprisen» kan tildeles i stedet for «Friluftslivsprisen» eller i tillegg til denne.

Invitasjon til å foreslå kandidater 2018

Den Norske Friluftslivsprisen ble etablert i 1995 og er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. Prisen tildeles av organisasjonen Norsk Friluftsliv og ‘Friluftsliv for alle"
«Friluftslivsprisen» deles forutsetningsvis ut hvert år. Dersom kandidatens virke oppfyller kriteriene for «Friluftslivsprisen», men utmerker seg spesielt ut over dette – ved mangeårig og dedikert innsats, og et arbeid som har satt tydelige spor etter seg, kan juryen velge å tildele Den norske friluftslivsprisens hederspris. «Hedersprisen» kan tildeles i stedet for «Friluftlivsprisen» eller i tillegg til denne.

Juryen består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, avd.dir. i Miljødirektoratet, Berit Lein, stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Ingjerd Schou og Arne Nævra, (naturfotograf), samt programskaper i NRK/TV Trond Berg og Kjell Haugen som representant for ‘Friluftsliv for alle’.

Verdige kandidater
Noen har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt friluftsliv – i pakt med firluftlivets gode verdier. De har gått foran som tilretteleggere, veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder. Dette gir bredere forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmuntrer til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangsmennesker og også organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivsprisen.


Forslag må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen torsdag 15. mars:    

Prisen overrekkes under festivalen ‘Friluftslivs for alle’ www.friluftslivforalle.no på Stenberg friluftsmuseum i Vestre Toten søndag 2. september. Vinneren med ledsager eller representant(er) for vinneren (dersom prisvinner er en organisasjon) inviteres til festivalen med gratis opphold fra fredag til søndag. Oslo, 1. februar 2018 

  • Dag Kaas, juryleder
  •  
  •  
  •  
  • Det foretas én tildeling pr. år til én prisvinner – eller til flere som da eventuelt deler prisen for innsats innenfor samme virkeområde. Det kan være flere kvalifiserte kandidater. Dersom velbegrunnede forslag ikke når opp det ene året, oppfordrer vi gjerne til at kandidaten foreslås igjen senere. Forslaget må da sendes inn på nytt og eventuelt med nye / ytterligere opplysninger om kandidaten.
  • Arne D. Danielsen, Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik – arnedd@online.no. Telefon: 90 15 42 14
  •  
torsdag, 13 juli 2017 16:13

Prisvinner 2017

Skrevet av
Prisen mottas av vinneren under festivalens aktivitetsdag på Friluftsmuseet Stenberg søndag 3. september.
onsdag, 20 april 2016 10:06

Friluftslivsprisen 2017

Skrevet av

Friluftslivsprisen 2017
Den mest høythengende prisen innen norsk friluftsliv, friluftslivsinteresserte har sendt inn forslag til verdige kandidater og juryen for Den norske Friluftslivsprisen har valgt ut en vinner.
Prisutdelingen foregår under festivalen første helg i september.