Kandidater til Ildsjelprisen

Ildsjelprisen 2019, folkets pris til hverdagsheltene

Friluftslivets Ildsjelpris ble etablert i 2013 og er en heder til de lokale hverdagsheltene som gjør en uegennyttig og viktig innsats for friluftslivet. Ildsjelprisen er en av tre priser under Den Norske Friluftslivsprisen.

Verdige kandidater

Ildsjelprisen hedrer kandidater, en person eller også et lag eller forening som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.

Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig og naturvennlig friluftsliv. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.

Prisen tildeles av organisasjonen Norsk Friluftsliv og ‘Friluftsliv for alle’. En jury bestående av kjente og profilerte personer fra norsk samfunnsliv og framtredende representanter for friluftslivet, velger ut tre finalister. Disse blir invitert til festivalen ‘Friluftsliv for alle’ 30. august - 1. september på Stenberg friluftsmuseum i Vestre Toten.

Det kåres én vinner – «Årets Ildsjel». Alle, også de to øvrige finalistene, mottar en pengepremie, samt et diplom. Prisvinner og finalistene plikter å bruke prispengene til et friluftslivsformål i lokalsamfunnet. Det skal redegjøres for bruk av pengene innen ett år, senest innen neste pristildeling.

 Folkeavstemning

Finalistene blir presentert på hjemmesiden til ‘Friluftsliv for alle’ og gjerne også på andre friluftlivsrelaterte fora. I august vil det bli utlyst en avstemming der alle kan stemme på sin kandidat.

De tre finalistene, som blir invitert til finalehelgen på Stenberg med prisoverrekkelser og festmiddag, får gratis opphold og en spesiell oppfølging under festivalhelgen. Den, som har fått flest stemmer under folkeavstemmingen, blir kåret til Årets Ildsjel under det store arrangementet på Stenberg søndag 1. september.

Send inn forslag på din kandidat!

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær innen tirsdag 30. april:

Arne D. Danielsen, arnedd@online.no – Kallerudvegen 8 B, 2815 Gjøvik –Telefon: 90 15 42 14

--------------

Vi har alle våre forbilder og helter – noen av dem i lokalsamfunnet. Disse fortjener heder. Send derfor inn forslag på din helt og ildsjel!

 

Oslo, 01. mars 2019

Dag Kaas

Juryleder

Program 2018

Følg med her

Friluftslivets uke 2018

2.-9. september 2018 Friluftslivsaktiviteter hele uka. Frivillige lag og foreninger innenfor friluftsliv ønskes velkommen til å legge sine turer og arrangementer til denne uka. Festivalen samarbeider gjerne for et bredt og variert program.

Litt om festivalen 2017

Seminar, Skogens magi, Minneparken, Nattinaturen, Aktivitetsdag med prisutdelinger, Friluftslivets uke